TIPY PRE RODIČOV

 • Čo najskôr nahláste
 • u novorodencov rodné číslo a zdravotnú poisťovňu
 • zmenu zdravotnej poisťovne
 • zmenu mena, trvalého pobytu
 • zmenu korešpondenčnej adresy

Dotazníky pre rodičov Psychomotorický vývoj dieťaťa  - možnosti
Vyplniť elektronický dotazník na  www.zdraviedietata.sk    a odoslať ho
na našu  mailovú adresu  stranavovaingrid@gmail.com 
Vyplniť elektronický dotazník, vytlačiť ho  a prinesť vytlačený
Vytlačiť pdf. z https://www.zdraviedietata.sk/kontakt/, vypísať ručne a priniesť  ho osobne 
Rodič vyplní dotazník  v ambulancii, resp. ho vypíše v čakárni pred prevent. prehliadkou

 • Ambulantná pohotovostná služba  pri náhlej zmene zdravia, bezprostredne nie je ohrozený život
  Národný ústav detských chorôb-            Kramáre,  Limbová 1,  Bratislava                  tel. 02/ 59371111

  Ordinačné hodiny:  16:00- 22:00  hod,  dni pracovného pokoja, sviatky  7:00- 22:00
  Ospravedlnenie neprítomnosti
  Podľa rozhodnutia ministra školstva rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích
  dní/dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú)
  aj z dôvodu ochorenia.
  Pri absencii viac ako 5 (žiak)/7 (dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie
  od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu
  ospravedlnení počas školského roka).
  Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú.