TIPY PRE RODIČOV

  • Čo najskôr nahláste
  • u novorodencov rodné číslo a zdravotnú poisťovňu
  • zmenu zdravotnej poisťovne
  • zmenu mena, trvalého pobytu
  • zmenu korešpondenčnej adresy

Dotazníky pre rodičov Psychomotorický vývoj dieťaťa  - možnosti
Vyplniť elektronický dotazník na  www.zdraviedietata.sk    a odoslať ho
na našu  mailovú adresu  stranavovaingrid@gmail.com 
Vyplniť elektronický dotazník, vytlačiť ho  a prinesť vytlačený
Vytlačiť pdf. z https://www.zdraviedietata.sk/kontakt/, vypísať ručne a priniesť  ho osobne 
Rodič vyplní dotazník  v ambulancii, resp. ho vypíše v čakárni pred prevent. prehliadkou

  • Ambulantná pohotovostná služba  pri náhlej zmene zdravia, bezprostredne nie je ohrozený život
    Národný ústav detských chorôb-            Kramáre,  Limbová 1,  Bratislava                  tel. 02/ 59371111
    Ordinačné hodiny:  16:00- 22:00  hod,  dni pracovného pokoja, sviatky  7:00- 22:00