OD NOVORODENCA PO DORAST

 • Poskytujeme

 •  
 • •liečebno-preventívnu starostlivosť pre deti a dorast od narodenia do 28 rokov života
 • •návštevu novorodenca v domácom prostredí na požiadanie
 • •preventívne prehliadky a očkovania (vo vymedzenom čase pre zdravé deti)
 • •CRP vyšetrenie na rozlíšenie vírusovej a bakteriálnej infekcie
 • •počas dovolenkového obdobia a možnej neprítomnosti zabezpečený plnohodnotný zástup
 • •konzultácie o zdravej výžive a životnom štýle

 • Niečo pre rodičov, ktorí potrebujú viac objektívnych dát o našom vzdelaní:
 • MUDr. Ingrid Stráňavová
 • r.1988 promócia na LF Univerzity Komenského
 • r.1993 atestácia z pediatrie I. stupňa
 • r.2001 atestácia z pediatrie II. stupňa
 • r.2004 certifikát z dorastového lekárstva
 • r.1997 atestácia z reumatológie